Vår redaktion stöds av läsare. Vi länkar bland annat till utvalda onlinebutiker och partners från vilka vi kan få ersättning. Läs mer.

Ingen vill simma i en bassäng där man inte ens kan se botten. Om poolvattnet är mjölkigt ser det inte särskilt inbjudande ut.

Grumligt poolvatten kan dock också vara ett tecken på farliga bakterier i poolen. Bakterierna kan skada poolen, poolutrustningen och även badgästernas hälsa.

I den här artikeln diskuterar vi orsakerna till att en pool blir mjölkaktig, vad turbiditeten indikerar och hur man löser problemet en gång för alla.

De kostsamma skadorna och hälsoriskerna för badgästerna kan endast undvikas om orsaken till det mjölkaktiga bassängvattnet identifieras och behandlas på lämpligt sätt.

OKEJ.

Låt oss gå direkt till de möjliga orsakerna.

Pool mjölkaktig eller grumlig: De möjliga orsakerna

Det kan hända att poolvattnet blir grumligt, mjölkaktigt eller grönt över en natt.

Normalt sett utvecklas dock inte grumligheten från en dag till en annan.

Ofta är detta en långsiktig process. Till en början kanske den lilla grumlingen inte stör dig alls, men efter några dagar är problemet omisskännligt.

De som inte agerar omedelbart kommer snart att få ett större problem.

Orsak nr 1: Filtersystemet fungerar inte korrekt

En vanlig orsak är filtersystemet. Om problem uppstår här kan vattnet bli grumligt, vilket gör det farligt att simma i poolen.

Vid normal drift bör poolfiltret köras minst åtta timmar om dagen för att hålla mängden avlagringar på ett minimum. Tillsammans med de olika desinfektionsmedlen håller filtersystemet alla föroreningar borta från poolen.

Filtersystemet måste dock underhållas – precis som själva poolen. Det är viktigt att rengöra filtret noggrant och byta ut patronerna regelbundet. Detta säkerställer att filtret fungerar smidigt.

Ett filtersystem åldras också (och inte särskilt bra).

Om föroreningar inte avlägsnas från poolen leder detta till en ökad förbrukning av desinfektionsmedel (t.ex. klor). Det organiska materialet i poolen drar i sin tur till sig fler bakterier, vilket leder till mer föroreningar. Därför kan det också vara farligt för de badande att plaska i poolen.

Orsak nr 2: För lite desinfektionsmedel

En viktig del av poolunderhållet är användningen av desinfektionsmedel som klor. Dessa kemikalier angriper främmande kroppar men är inte avsedda för större mängder fasta ämnen.

De större partiklarna filtreras normalt bort av filtersystemet. Men om systemet inte fungerar som det ska och du inte dessutom får hjälp av en dammsugare eller ett nät, kommer desinfektionsmedlet att förbrukas på kort tid.

När du badar hamnar hudflagor, solkräm, rester av kropps- och hårvårdsprodukter, men även kroppsvätskor som svett i poolen.

Förbrukningen av desinfektionsmedel är alltså direkt kopplad till användningen av poolen. Alger i poolen ökar också behovet av klor eller andra poolkemikalier.

Dessutom bryts desinfektionsmedlet ständigt ner av solstrålning. UV-strålarna bryter sönder hypokloritjonerna som bildas när poolen kloreras. De sönderdelade jonerna avdunstar helt enkelt i luften.

Klor och andra desinfektionsmedel håller poolen ren genom att binda organiskt främmande material. Ju mer föroreningar som kommer in i poolen, desto mer klor binds och därmed ökar också behovet av desinfektionsmedel.

Förlusten av effektiva desinfektionsmedel gynnar då kolonisationen av alger samt bakterier och patogener som E. coli i poolen. Detta gör att poolvattnet ser mjölkigt ut, men ett dopp i poolen kan också vara farligt för din egen hälsa.

Orsak nr 3: Poolens kemi är inte i balans

Varje poolägare bör ha en grundläggande förståelse för poolkemi. När en pool inte är i kemisk jämvikt är det snarare en fråga om när, och inte om, poolen blir mjölkvit eller grumlig.

Obalanserad poolkemi leder till mjölkigt poolvatten, men det är bara ett av de mindre problemen.

Andra konsekvenser är hälsorisker vid bad, korrosion och skador på pooltillbehör och omfattande förorening av poolen.

Poolägare behöver inte bli förvånade om det kristallklara poolvattnet förvandlas till en grumlig buljong inom två till tre veckor utan att de tar hand om det.

Orsakerna till grumlighet i vattnet kan också vara ett för högt pH-värde, särskilt hög kalciumhårdhet, hög alkalinitet och till och med mycket klor. Chockklorering av poolen kan också tillfälligt få poolvattnet att verka mjölkaktigt och grumligt.

5 Problem med mjölkigt poolvatten

Orsakerna till att poolvattnet blir mjölkaktigt är nu kända. Men är det ett problem?

Turbiditeten är naturligtvis inte vacker, men ofta är vattnets turbiditet ett symptom på allvarligare problem.

1. för hög klorhalt

För hög klorkoncentration kan orsaka lung- och hudirritation. Detta är särskilt farligt för personer med luftvägssjukdomar som astma eller bronkit.

Kloraminer bildas som en biprodukt vid klorering av poolen och har också en irriterande effekt. Dessutom kan kloraminer också orsaka korrosion.

2. alger i poolen

Ofta är grumligt poolvatten ett tecken på att alger växer i poolen.

De flesta alger som sprids i simbassänger är inte farliga för hälsan.

Det suspenderade material som bildas av de döda algerna gör dock att poolvattnet blir mycket grumligt.

Mycket grumligt poolvatten utgör en stor risk för djur och små barn. När det finns många döda alger i poolen kan man ofta knappt se botten. Djur eller små barn som faller ner i poolen kan därför inte längre upptäckas.

Ett annat problem är att djur inte känner igen en kraftigt förorenad bassäng som sådan. Detta leder till att de oftare ramlar ner i poolen.

Tills problemet med grumlighet är löst är det bäst att hindra barn och husdjur från att komma in i poolen.

3. många bakterier i bassängvattnet

En grumlig pool kan också vara ett tecken på att bakterier och andra patogener som E. coli eller Legionella kan finnas och föröka sig i poolen.

Poolvattnet blir ofta grumligt eftersom det finns för lite desinfektionsmedel i poolen. (Det finns olika orsaker till detta).

4. ineffektivt filtersystem

Om filtersystemet helt eller delvis går sönder (t.ex. på grund av igensättning) kan poolvattnet bli grumligt.

Om filterpumpen inte är igång minst åtta timmar om dagen kan skräp samlas i poolen och göra vattnet mjölkigt med tiden.

De avlagringar som inte filtreras bort leder också till en högre kemikalieförbrukning, vilket i sin tur främjar bakterieförökningen.

5. pH-värdet är för högt.

Den som uppmäter ett högt pH-värde i poolen bör vidta åtgärder.

Alkaliskt poolvatten främjar algtillväxt och kan leda till förkalkning av poolväggarna och slitage av metall och vinyl.

Detta kan leda till att filtersystemet täpps till och att vattnet blir ännu grumligare.

6. Tungmetaller i vattnet eller för hög alkalinitet.

Poolvatten med hög alkalinitet kan angripa metallen och orsaka slitage på vinylen.

Kalcium å andra sidan är orsaken till skållande avlagringar som grumlar vattnet och täpper till filtret. Tungmetaller som koppar och zink kan ha en liknande effekt.

Lösningen: Rensa poolen igen (steg-för-steg-guide)

Om poolvattnet är mjölkaktigt eller grumligt kan det vara ett tecken på allvarliga problem.

Nu är det dags att få poolen ren igen och vattnet kristallklart.

Steg 1: Grundläggande rengöring

Det första som står på schemat är en grundläggande rengöring av poolen. En poolborste används för att rengöra väggarna och golvet.

För bassänger av betong eller gips är poolborstar med stålborstar ett bättre val.

I vinylpooler används däremot endast borstar med borsthår av det mjukare materialet nylon. (De hårda stålborstarna kan skada plasten).

Steg 2: Dammsug golvet

De större avlagringarna som nu har borstats bort avlägsnas sedan med en manuell bassängdammsugare eller en batteribassängdammsugare. (Skimmern klarar inte av att suga upp sedimenten från botten).

Alternativt kan en poolrobot användas för att ta bort skräpet automatiskt.

Steg 3: Chockklorering

Chockklorering dödar effektivt alger, bakterier och annat organiskt material i poolen. Det högkoncentrerade kloret har en desinficerande effekt.

Det aktiva kloret i poolchocken bryts ner när det utsätts för solljus, så det har ingen större inverkan på poolens klorbalans.

Om poolen är kraftigt angripen av alger måste den chockas flera gånger.

Vi har berättat mer om detta i vår artikel om huskurer mot alger i poolen.

Steg 4: Filtrera noggrant

Med filtersystemet fördelas poolchockern i hela poolens vattenkrets. Normalt ska filtret vara igång minst åtta timmar per dag. På så sätt kan du se till att allt vatten cirkulerar en gång om dagen.

Filtersystemet behöver också underhållas regelbundet. Innan filtreringen kan påbörjas bör filterpatronen bytas ut eller poolfiltret spolas med filterrengöringsmedel.

Steg 5: Testa vattenkvaliteten och återställ balansen

När poolen inte längre ser mjölkaktig ut och poolvattnet är klart igen är det dags att testa poolvattnet.

Ett testkit eller testremsor kan användas för att undersöka vattnet närmare.

Poolkemikalier tillsätts till vattnet vid behov för att återställa balansen i poolkemin.

Snabba tips: Vad hjälper mot grumligt poolvatten?

  • Om turbiditeten inte är så stark hjälper flockningsmedlet redan. Kemikalien gör att fina partiklar förenas till klumpiga avlagringar och sjunker till botten. Dessa kan sedan avlägsnas med en dammsugare. Vid dammsugning släpps vattnet ut från bassängen som avloppsvatten.
  • Om du rengör din pool regelbundet och grundligt behöver du sällan ha problem med mjölkaktigt poolvatten. De viktigaste uppgifterna är att testa poolvattnet varje vecka och hålla poolkemin i balans samt att regelbundet ta bort skräp och annan smuts från poolen.
  • Vattenklarnare löser inte de problem som nämns ovan, men bör tillsättas i poolen som en del av veckovattenunderhållet. Medlet ser till att vattnet i en (väl underhållen) pool förblir kristallklart.
  • När poolen inte används ska den täckas med ett poolskydd. Detta är särskilt viktigt om du vill vinterförvara poolen. På så sätt kan främmande föremål inte komma in i bassängen överhuvudtaget.
  • Löv och annat grovt skräp samlas inte upp av filtersystemet eller av en poolrobot. Ta bort dessa föroreningar från vattnet med ett landningsnät eller en dammsugare. Detta underlättar filtrets arbete, minskar behovet av klor och är därför också skonsamt för plånboken.

Die Redaktion von Wellenliebe.de besteht aus echten Wassersport-Fans. Von Kajakfahrern, über Segler und Taucher bis Stand Up Paddler sind (fast) alle Wassersportarten vertreten. Unsere Inhalte wurden schon millionenfach gelesen und in vielen Zeitungen aufgegriffen.

Die Redaktion von Wellenliebe.de besteht aus echten Wassersport-Fans. Von Kajakfahrern, über Segler und Taucher bis Stand Up Paddler sind (fast) alle Wassersportarten vertreten. Unsere Inhalte wurden schon millionenfach gelesen und in vielen Zeitungen aufgegriffen.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments