Vår redaktion stöds av läsare. Vi länkar bland annat till utvalda onlinebutiker och partners från vilka vi kan få ersättning. Läs mer.

Om poolens pH-värde är för lågt uppstår snabbt panik, eftersom ingen vet exakt hur man ska gå vidare och varför pH-värdet är för lågt.

Först och främst: Det är sällan som pH-värdet i poolen är för lågt. Om poolens pH-värde är för lågt har det oftast specifika orsaker.

Endast främmande partiklar och regnvatten från poolen kan få pH-värdet att sjunka snabbt. I sådana fall finns det sätt att öka poolens pH-värde. Om poolens ph-värde är för högt kan du sänka det med tre enkla steg.

Regnvatten ger snabbt ett lågt pH-värde. Detta beror på att regnvatten i Tyskland har ett pH-värde på 5,6-5,8 och därmed tillhör det sura området. Om din pool inte är täckt med ett poolskydd kommer regnvatten att rinna in i poolen varje gång det regnar.

Om pH-värdet förändras avsevärt beror förstås främst på hur mycket det regnar och hur surt regnet faktiskt har blivit. Eftersom regn inte heller är ”rent” bör man i allmänhet förhindra att regnvatten rinner ner i poolen. Främmande partiklar hamnar också snabbt i poolen, det kan vara döda insekter eller djur, men också smutspartiklar från badet. Därför bör poolen rengöras regelbundet för att förhindra att främmande partiklar samlas upp.

Varför då öka pH-värdet i poolen?

Ett för lågt pH-värde i poolen kan leda till stora problem. Detta gäller särskilt för dem som vill simma och bada i poolen. Ett för lågt pH-värde leder snabbt till irritation av hud, ögon och slemhinnor. Alla reagerar inte omedelbart på ett lågt pH-värde, men allvarliga irritationer kan mycket väl uppstå.

Men ett för lågt pH-värde påverkar också hela poolen. På lång sikt angrips bassängens substans och de simtillbehör som används angrips också. När dyra pooltillbehör går sönder är det särskilt irriterande!

Av dessa skäl bör man undvika ett för lågt pH-värde i poolen.

Ökning av pH-värdet i bassängen

Det finns flera möjliga åtgärder som du kan vidta för att öka pH-värdet. En steg-för-steg-guide är särskilt viktig för att man ska kunna ta hänsyn till alla aspekter.

Steg 1: Bestäm poolens pH-värde

Det första steget är att ta reda på om pH-värdet i din pool är för lågt eller inte. Först då är det nödvändigt att vilja höja poolens pH-värde. Ett för högt pH-värde är i sin tur inte heller önskvärt.

Det finns flera sätt att bestämma pH-värdet. Det finns särskilda läsare för poolen, varav vissa redan är installerade i filtersystemet och gör mätningar om och om igen utan att du behöver oroa dig för det.

Denna utrustning är dock ofta mycket dyr. En billigare metod är testremsor för poolvatten, med vilka du kan fastställa pH-värdet i alla möjliga situationer. Dessa är också lämpliga för poolen och du kan på några sekunder se om poolens pH-värde är för lågt. Den här metoden är lite mindre exakt, men tjänar sitt syfte lika bra.

För att bestämma pH-värdet håller du testremsan i vattnet och väntar några sekunder. Ta sedan upp den ur vattnet och vänta igen i några sekunder. Sedan kan du jämföra pH-värdet för färgen med en tabell. Hitta den färg som passar bäst. Då har du lyckats bestämma pH-värdet.

Steg 2: Beräkna den mängd pH-Plus granulat som behövs.

För att kunna höja poolens pH-värde behövs ett granulat som i sin tur höjer pH-värdet. För att inte få ett för högt pH-värde måste den nödvändiga mängden bestämmas exakt.

För detta behövs poolens kapacitet. I bästa fall vet du volymen och därmed hur många liter vatten som finns i din pool. Om inte, måste du beräkna volymen själv:

  • Rund bassäng: diameter x diameter x genomsnittligt djup x 0,78
  • Rektangulär bassäng: längd x bredd x genomsnittligt djup
  • Oval bassäng: längd x bredd x genomsnittligt djup X 0,89

Om din pool har en annan form måste du försöka dela upp den i sektioner och sedan beräkna formen. För djupet ska du ange ett så exakt värde som möjligt.

Om din pool inte har ett enhetligt djup ska du ta ett genomsnittligt värde. Om du vill öka pH-värdet med 0,2 måste du tillsätta 4,5 g pH Plus-granulat per 1000 liter vattenvolym till vattnet. Beroende på vad som är avgörande i ditt aktuella fall måste du fortfarande omvandla kvantiteten.

Steg 3: Tillsätt pH-Plus granulat till vattnet

Därefter ska den beräknade mängden granulat tillsättas till vattnet. För detta bör det finnas så mycket rörelse som möjligt i vattnet. För detta ändamål är det en bra idé att slå på poolfiltret. Du bör också fördela granulerna från vattnet på så många ställen som möjligt.
På så sätt kan poolens pH-värde höjas och vattnet ändras jämnt.

Kan man höja poolens pH-värde med huskurer?

Om du inte vill använda granulat kan du också använda tvätt soda för att höja pH-värdet igen. OBS: Även här måste du beräkna det nödvändiga beloppet i förväg. Det bästa är att följa anvisningarna på förpackningen.

Resten av förfarandet är inte annorlunda. Du kan lätt köpa tvättnatriumhydroxid på olika specialiserade marknader. Det fungerar på samma sätt för att höja pH-värdet i poolen och är lika fördelaktigt som granulaten.

Slutsats

Att underhålla en pool kan ta tid och kosta pengar. Särskilt när det gäller pH-värdet bör därför vissa försiktighetsåtgärder vidtas. Om poolens pH-värde är för lågt bör omedelbara åtgärder vidtas för att undvika värre skador.

För att undvika problem i första hand bör du använda ett poolskydd och göra regelbundna mätningar, särskilt om barn använder poolen. Om irritation plötsligt uppstår efter en runda i poolen bör du omedelbart mäta om pH-värdet är för lågt.

För säkerhets skull bör du alltid ha granulat hemma för att kunna höja pH-värdet igen omedelbart. Som sagt är det lyckligtvis ganska sällsynt att pH-värdet i poolen är för lågt.

Die Redaktion von Wellenliebe.de besteht aus echten Wassersport-Fans. Von Kajakfahrern, über Segler und Taucher bis Stand Up Paddler sind (fast) alle Wassersportarten vertreten. Unsere Inhalte wurden schon millionenfach gelesen und in vielen Zeitungen aufgegriffen.

Die Redaktion von Wellenliebe.de besteht aus echten Wassersport-Fans. Von Kajakfahrern, über Segler und Taucher bis Stand Up Paddler sind (fast) alle Wassersportarten vertreten. Unsere Inhalte wurden schon millionenfach gelesen und in vielen Zeitungen aufgegriffen.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments