Vår redaktion stöds av läsare. Vi länkar bland annat till utvalda onlinebutiker och partners från vilka vi kan få ersättning. Läs mer.

De som har de nödvändiga grundkunskaperna och redan har utfört chockklorering flera gånger får snabbt erfarenhet av det korrekta förfarandet.

Lästips: Guide för underhåll av poolen

Chockklorering av poolen är viktigt för att neutralisera alger, bakterier, kloraminer, insekter (t.ex. mygglarver i poolen) och andra främmande föremål i poolen. Detta är det enda sättet att förhindra den typiska poollukten och hålla vattnet hygieniskt rent.

Vad är pool shocker och hur fungerar det?

Många människor förväxlar den välkända ”poollukten” med klorlukten. En pool med fri klor luktar faktiskt knappt. Den genomträngande poollukten beror på ämnen som kallas kloramin.

Att poolen överhuvudtaget luktar beror inte på klor, utan på att vattnet i poolen inte är tillräckligt underhållet.

Kloraminer bildas som en biprodukt av klorjonernas reaktion med främmande organismer. Det desinficerande kloret binder sig till andra partiklar för att neutralisera dem och blir på så sätt kombinerat klor.

Kloraminer är inte bara orsaken till den kemiska lukten, utan kan också orsaka irritation av hud, andningsvägar och ögon. Pool chocker består av (fritt) klor och andra kemikalier.

Dessa tillsätts till vattnet för att förstöra den molekylära strukturen hos kloraminer, bakterier, patogener och andra främmande ämnen.

Kloraminerna kan bara angripas om poolvattnet innehåller minst tio gånger så mycket fritt klor som det finns fritt klor i vattnet.

Det fria kloret är den del av den aktiva substansen som verkligen desinficerar och håller poolen ren. Om mängden fritt klor under chockkloreringen inte är tillräcklig kommer inte heller kloraminet att lösas upp.

När måste chockklorering utföras?

Gör en chockklorering minst var fjortonde dag. I vissa fall bör nästa chockklorering tidigareläggas. Syftet är att hålla bassängen ren, luktfri och ofarlig för hälsan. Särskilda omständigheter är till exempel:

 • stora förändringar i vattennivån
 • Vilda djur badade i poolen
 • intensiv användning av poolen (t.ex. på grund av ett poolparty).
 • Höga temperaturer på sommaren
 • Kraftigt regn med synliga avlagringar i bassängen

Under sommarmånaderna är belastningen på poolen högre (och det beror också på att fler människor simmar i den). Från juni till augusti bör poolen därför behandlas varje vecka med poolschocker.

Shock chloren en pool (steg-för-steg-guide)

Med teorin i åtanke går vi nu över till praktiken. Chockklorering av en pool är inte häxeri. Med den här steg-för-steg-guiden och våra tips är det till och med chockerande enkelt.

De flesta poolchockers innehåller icke-stabiliserat klor, som snabbt försvinner i solen. Därför får chockklorering endast utföras på natten.

Poolvattnet får inte heller värmas eller kylas. Den idealiska vattentemperaturen för chockklorering är 15-18 °C och det optimala pH-värdet är 7,2.

Steg 1: Välj rätt material

Innan chockklorering kan påbörjas måste du samla ihop lite utrustning och några poolkemikalier. Det är viktigt att vara försiktig när du hanterar poolchockers. Sätt därför på dig skyddsutrustning och bär äldre kläder där fläckar inte är ett problem.

Checklista: Vad du behöver för att påverka chloren

 • Testkit eller testremsor
 • Skyddshandskar
 • Skyddsglasögon
 • gamla byxor och gammal långärmad skjorta
 • Robusta, stängda skor
 • Pool chocker
 • Träpinne
 • 20 liters hink

Steg 2: Testa poolvattnet

Därefter måste bassängvattnet undersökas. De uppmätta värdena ligger till grund för doseringen av poolschockern. Använd ett testkit med tabletter eller en testremsa för att testa poolvattnet.

De flesta testremsor och kit täcker de viktigaste värdena. Vid chockklorering av simbassänger är klorkoncentrationen med totalklor (TC) och fritt klor (FC) samt pH-värdet av särskilt intresse.

Lästips: Testa vattnet i poolen

Steg 3: Korrigera pH-värdet (om nödvändigt)

Vid normal drift bör pH-värdet ligga mellan 7,2 och 7,6. Ett för högt pH-värde (alkaliskt bassängvatten) skulle vara särskilt problematiskt för chockklorering, eftersom klorets effekt hämmas i alkaliskt bassängvatten. Om pH-värdet i poolen är för lågt eller för högt måste det korrigeras.

Om pH-värdet är för högt bör du använda pH-Minus före chockklorering. Denna poolkemikalie kan användas för att sänka pH-värdet. Följ tillverkarens anvisningar för användning och dosering.

Steg 4: Beräkna chockklorering

Du behöver inte vara ett mattegeni för att beräkna doseringen av poolschockern. Beräkna helt enkelt mängden poolchocker steg för steg:

 1. Bestäm koncentrationen av kombinerat klor (CC). För att göra detta subtraherar du helt enkelt innehållet av fritt klor (FC) från det totala klorinnehållet (TC).
 2. Multiplicera värdet CC med tio.
 3. Subtrahera koncentrationen av fritt klor (FC) från denna produkt.
 4. Kontrollera förpackningen för poolchocker eller tillverkarens webbplats för att se hur många gram poolchocker som behövs för att orsaka en förändring av fritt klor på 1 ppm i 10 000 liter.
 5. Dela volymen på din pool med 10 000.
 6. Multiplicera bassängvolymen (steg 5) med den mängd poolchocker som krävs för en förändring på 1 ppm (steg 4) och den mängd fritt klor som saknas (steg 3).
 7. Du kan nu dividera resultatet från det sista steget med 1 000 för att få en uppgift i kilogram. Denna mängd poolchocker ska nu läggas i poolen.

Steg #5: Sätt poolchockern i vattnet

När rätt dosering har beräknats är det dags att sätta poolchockern i vattnet. Var försiktig när du hanterar kemikalien och bär alltid skyddshandskar.

På förpackningen eller på tillverkarens webbplats förklaras hur du använder produkten.

Vissa tillverkare rekommenderar att du först löser upp poolschockern. Fyll en 20-liters hink till 3/4 med varmt kranvatten.

Tillsätt sedan poolchockern till vattnet i steg om 500 gram åt gången och rör om i lösningen långsamt med en träpinne så att poolkemikalierna löses upp.

Det bästa sättet att hälla den upplösta poolschockern i vattnet är att gå långsamt runt poolen medan du häller upp den. På så sätt är agenten väl fördelad i poolen.

Detsamma gäller för poolchocker i tablettform. Fördela tabletterna jämnt i bassängen.

Steg #6: Kör filtersystemet

Slå på filtersystemet så att kloret fördelas fullständigt i poolen och filtersystemet. Chockklorering sker på kvällen. Låt poolpumpen vara igång över natten.

Efter chockklorering kan poolvattnet vara mjölkaktigt eller grumligt nästa morgon.

Vänta antingen några timmar tills turbiditeten försvinner eller använd vattenrenare för att omedelbart göra poolen kristallklar igen.

Det måste gå minst åtta timmar mellan behandlingen med poolchocker och det första badet. Då har det överflödiga fria kloret återigen brutits ned. Den korta tvångspausen är nödvändig för att undvika hud- och ögonirritation.

VANLIGA FRÅGOR

Vad är chockklorering av en pool?

Klorering är en kortvarig överdosering av klor. Processen används i simbassänger och liknande bassänger för att bekämpa algangrepp eller annan förorening eller för att förhindra att nyfyllt vatten förorenas. Här ökas klorhalten till 10 mg/l. Läs mer.

Hur ofta ska man göra en chockklorering av poolen?

I allmänhet rekommenderas en chockklorering av poolen var fjortonde dag. På sommaren är belastningen på poolen högre, och därför är det effektivare att klorera poolen varje vecka med chockklorering. Läs mer.

Hur utför jag en chockklorering av poolen på rätt sätt?

En klorering av en poolchock låter mer komplicerat än vad det är. För att göra detta tar du på dig skyddskläder, beräknar den mängd klor som behövs, löser upp poolchockern, lägger poolchockern i vattnet och väntar. Steg-för-steg-instruktioner.

När kan jag simma igen efter en chockklorering av poolen?

Efter en chockklorering av poolen tar det cirka 8 timmar innan du kan gå tillbaka till poolen. Detta är dock bara en riktlinje. Du bör inte bada i poolen igen förrän klorhalten är lägre än 3 ppm (delar per miljon). Läs mer.

Hur mycket klor behöver min pool?

I en privat pool är klorhalten 0,5-1,0 mg per liter. Vid högre temperaturer bör klorhalten ökas till 0,7-1,2 mg/l. Läs mer.

Slutsats

Stötklorering av poolen är en del av poolägarens regelbundna uppgifter. Även om rutinen snabbt infinner sig måste du alltid vara försiktig. När du hanterar poolchockers är det obligatoriskt att bära skyddskläder.

Förvara poolchockers på ett svalt, torrt och mörkt ställe. Blanda aldrig olika typer av poolchocker. Andas inte heller in den luft som strömmar ut ur förvaringsbehållaren när den öppnas.

För klorering av större pooler bör du också köpa en respirator. Med de små mängder klor som krävs i en privat pool behövs inte nödvändigtvis en mask.

Efter att ha läst detta är du redan nästan en riktig expert när det gäller chockklorer. Med våra tips och den här steg-för-steg-guiden blir klorering av poolchocker en barnlek, men din egen säkerhet måste alltid beaktas.

Die Redaktion von Wellenliebe.de besteht aus echten Wassersport-Fans. Von Kajakfahrern, über Segler und Taucher bis Stand Up Paddler sind (fast) alle Wassersportarten vertreten. Unsere Inhalte wurden schon millionenfach gelesen und in vielen Zeitungen aufgegriffen.

Die Redaktion von Wellenliebe.de besteht aus echten Wassersport-Fans. Von Kajakfahrern, über Segler und Taucher bis Stand Up Paddler sind (fast) alle Wassersportarten vertreten. Unsere Inhalte wurden schon millionenfach gelesen und in vielen Zeitungen aufgegriffen.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments